Gewoon Anders biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen en gezinnen in hun eigen omgeving: het vertrouwde thuis. Voor cliënten met een (verstandelijke) beperking, een ontwikkelingsachterstand, een psychiatrisch probleem of een stoornis binnen het autistisch spectrum.

Gezinsbehandeling

‘Er zijn meerdere redenen waarom je ons nodig zou kunnen hebben, waarom wij je graag willen en kunnen helpen. Omdat we begrijpen dat er naast de directe verzorging van een kind met een beperking vaak maar weinig tijd overblijft voor andere begeleidingsvormen. Want de zorg voor jouw kind is intensief en vraagt veel van je. Soms ben je even ten einde raad en weet je het niet meer. Het zijn veelal kinderen die vanwege hun beperking en/of ontwikkelingsachterstand niet naar een reguliere peuterspeelzaal of basisschool kunnen. Dus vraagt dat veel van jou als ouder. Dan zijn wij er. Gewoon anders.

Hoe eerder, hoe beter

Ouders die een kind hebben met een (verstandelijke) beperking en/of een ontwikkelingsachterstand of autisme, moeten al in een vroeg stadium bij ons terecht kunnen. Hoe eerder er hulp geboden wordt, hoe meer we het gezin in balans kunnen houden.

Wanneer er al vroeg hulp wordt ingezet in het gezin, kunnen er op tijd veel hobbels en obstakels genomen worden die de opvoeding en begeleiding van een kind met een beperking met zich meebrengen. We kunnen het gezin helpen waar nodig  zodat het minder zwaar wordt. We kunnen meekijken en begeleiden bij de opvoeding, maar we kunnen ook ondersteuning bieden om het gezin te ontlasten. Dit kunnen we doen in de vorm van activiteiten met het kind of in de vorm van oppassen, zodat de ouders even iets voor zichzelf kunnen doen. Meestal is een combinatie van coaching bij de opvoeding en ondersteuning in de zorglasten wenselijk. Samen gaan we op zoek wat het beste bij het gezin aansluit.  

Begeleiding op maat

Gewoon Anders vindt het belangrijk dat kinderen zoveel als mogelijk in hun eigen gezin opgroeien. Ondersteuning, begeleiding en behandeling voor het kind én het gezin moeten daarom zoveel mogelijk thuis plaatsvinden. Met begeleiding op maat. En dan kan het gaan om kortdurende intensieve behandeling of langdurige lichtere ondersteuning, maar altijd in de thuissituatie.

De methode waar Gewoon Anders gebruik van maakt vindt plaats in de thuissituatie in een periode die we op voorhand proberen in te schatten. We richten ons op het veranderingsproces. Denk daarbij aan:

  • Inzicht en omgaan met de gevolgen van de beperking; psycho educatie;
  • Het verbeteren van knelpunten in de opvoeding;
  • Bevorderen en trainen van de ontwikkeling van uw kind;
  • Door middel van coaching en ondersteuning de gedragsproblemen van u kind laten verminderen.

De behandeling sluit altijd aan bij het gezin. Elk gezin is anders, de manier waarop we werken is altijd maatwerk. Wat we proberen te doen is zowel het gezin als het betrokken netwerk zoveel mogelijk overal bij te betrekken. We versterken en gebruiken  de oplossingen die binnen het gezinssysteem en het netwerk aanwezig zijn.

Heeft u een vraag?

  1. !
  2. !
  3. Ongeldige invoer
  4. !