Het kan zijn dat er een situatie is ontstaan waarbij structureel hulp nodig is. Zoals wanneer een kind met een beperking zowel in de ochtend als in de avond ondersteuning nodig heeft. Met baden,  douchen en aankleden, samen eten, het naar school of een dagbesteding brengen, dagbesteding geven aan huis of op een andere locatie, begeleiding op school geven voor individuele ondersteuning in de klas, extra activiteiten zoals zwemmen en hobby’s, oppassen, aanleren van vaardigheden op meerdere gebieden, begeleid wonen trainen aan huis. Wij sluiten ons aan bij dat wat de cliënt wil.  Wij hebben de juiste kennis en expertise om aan alle vragen te voldoen.

Gewoon Anders biedt meerdere vaardigheidstrainingen

 • Sociale vaardigheidstraining
 • Zelfstandigheidstraining in ADL
 • Zelfstandigheid in huishoudelijke taken
 • Zelfstandig leren koken en boodschappen doen
 • Omgaan met financiën onder begeleiding van een budget coach.
 • Bevorderen van zelfvertrouwen
 • Omgaan met eigen emotie en hoe dit te reguleren en uiten.
 • Gedragstraining / Ombuigen van negatief gedrag, aanleren van gewenst gedrag.

Al deze trainingen kunnen worden meegenomen in de individuele hulpvraag.

Voor vragen of hoe een vraag ingevuld kan worden: bel ons. Wij ondersteunen bij alle vragen.

Praktisch pedagogische gezinsbegeleiding

Wanneer ouders opvoedingsvragen hebben en vastlopen in bepaalde situaties. Opvoeden is erg moeilijk en het is lastig om er zelf objectief naar te kijken omdat je er midden in zit. Het is dan wel eens fijn om een objectieve, professionele persoon mee te laten kijken. Veel ouders vinden dit moeilijk en zien het snel als falen. Maar het is absoluut geen falen. Het is eerder falen om niet te onderkennen dat het even niet lukt. Je blijft dan met je kind onnodig lang in een moeilijke situatie zitten wat erg vervelend en slecht is voor zowel de ouder als het kind.  Dus schroom niet om een opvoedingsvraag bij ons neer te leggen. Wij kijken graag met de ouders mee en zetten hen terug in hun eigen kracht. Opvoedingsondersteuning kan iedereen aanvragen voor alle kinderen, zowel normaal begaafd als voor een kind met een verstandelijke beperking. Voor kinderen met een beperking is het te bekostigen via de indicatie en een normaal begaafd kind valt onder de  zorgverzekering. Wij zijn wel bezig om onder de zorgverzekering te gaan vallen maar dat is ook afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent.

Het trainen van zelfstandigheid

Het maakt niet uit welk niveau jullie kind heeft. Want elk kind kan en mag groeien en zich ontwikkelen. Samen met de ouders, met jullie, willen we de zelfstandigheid van jouw kind vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door hen meer te betrekken in de huishouding, in de vorm van (kleine) taken waar ze verantwoordelijk voor worden. Maar dat kan ook door hen zelf keuzes te laten maken. Of door te leren hoe ze beter kunnen communiceren met de wereld om hun heen.

Het trainen van sociale activiteiten

Veel kinderen vinden het lastig om buitenshuis of met andere mensen / kinderen iets te ondernemen.  Samen met jou en jouw kind stellen we een plan op. Wat we willen bereiken is dat jullie kind meer gaat deelnemen aan sociale activiteiten en dat zijn of haar interesse wordt vergroot. En zich sociaal gewenst gedrag eigen gaat maken door middel van trainingen en het samen ondernemen van activiteiten.

Heeft u een vraag?

 1. !
 2. !
 3. Ongeldige invoer
 4. !