Afhankelijk van de indicatie die een cliënt heeft, val je onder de WMO of WLZ. Wanneer je niet goed weet waar je onder valt en hoe jouw zorg er nu uit gaat of kan gaan zien dan kunt u het beste met ons contact opnemen. Geheel vrijblijvend zullen we naar uw persoonlijke situatie kijken. En u helpen in het aanvragen van zorg. Wij zullen u dan een vrijblijvend zorgaanbod doen bij Gewoon Anders.

Gewoon Anders wil dat zorg zoveel mogelijk plaatsvindt in de directe omgeving van de cliënt. Bij zijn of haar familie thuis of in de buurt. Dat is vertrouwd, veilig, sociaal én het bevordert een zo normaal mogelijk leven. Op deze manier stimuleren we met elkaar dat de sociale netwerken - familie, vrienden, buren - een rol blijven spelen in het leven van mensen met een beperking.

Zo zelfstandig als mogelijk

Wij, de medewerkers van Gewoon Anders begeleiden mensen met een (licht) verstandelijke beperking of met autisme naar een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid (zelf doen) en participatie (meedoen). Dat doen we in de vorm van begeleiding bij zelfstandig wonen en begeleiding van kinderen in het gezin.

Wij vinden het belangrijk om in de zorg die we bieden het netwerk te betrekken. Zo wordt het sociaal leven van de cliënt uitgebreid, en samen kunnen we meer bereiken. Het netwerk is een van de belangrijkste onderdelen voor een cliënt. Samen bereik je meer. We kijken naar naar de draagkracht van het netwerk. Zorgen voor iemand met een beperking geeft ook veel druk op het netwerk. Het is belangrijk dat het netwerk niet overvraagd wordt. Wij zullen steeds met het netwerk overleg hebben. En bijdragen aan een stuk ontlasting voor het netwerk, zodat zij het op de lange termijn beter aan kunnen en er een goede balans is.

Onze procedure

Stap 1: Aanvraag intakegesprek (aanvraagformulier op de website maken)

Stap 2: Nadat de aanvraag is verwerkt, wordt er binnen drie dagen contact met je opgenomen om een intakegesprek in te plannen. Tijdens dat gesprek leggen we je uit wat wij voor jou kunnen betekenen. En we horen van jou welke zorg je nodig hebt. Alle wederzijdse vragen nemen we met elkaar door.

Als de wil er is om te gaan samenwerken, wordt er direct een afspraak gemaakt voor een tweede gesprek.

Stap 3: Tweede gesprek. In gezamenlijk overleg worden de doelen opgesteld en een plan gemaakt.

Stap 4: Start zorg. De observatieperiode.

Stap 5: De daadwerkelijke zorg neemt een aanvang. We spreken evaluatiemomenten af om de zorg te bespreken en bij te stellen waar nodig. Er is een jaarlijks overleg om het persoonlijk plan door te nemen en opnieuw doelen vast te leggen.

Aanmelden bij Gewoon Anders

Heeft u een vraag?

  1. !
  2. !
  3. Ongeldige invoer
  4. !