Waarom zou je kiezen voor Gewoon Anders?

Je kiest voor Gewoon Anders als je zoekt naar betrokken en persoonlijke aandacht. Als je zoekt naar zorg op maat. Als je het vanzelfsprekend vindt dat je de aandacht krijgt waar je recht op hebt. Aandacht die -snel- wordt omgezet in hulp, in daden. Daadwerkelijke hulp. Vanuit echte betrokkenheid. Ook al heeft de cliënt het moeilijk en laat moeilijk gedrag zien. De cliënt kan erop vertrouwen dat het altijd weer goed komt.

Gewoon Anders is een particulier initiatief en geboren uit passie voor het vak ‘zorg’. Passie in combinatie met een stevige opvatting over het bieden van zorg. Jarenlange ervaring in samenwerken met grote zorgorganisaties bracht Gewoon Anders op het idee om een ‘eigen’ kleinschalige organisatie op te zetten.

Je ziet regelmatig dat de hulpvrager, of de ouders van de cliënt, verdwalen in een woud van aanbieders. Waar voor te kiezen en waarom? En eenmaal binnen in een grote organisatie krijgen zij -soms- te maken met lange wachttijden en weten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun problemen. Of vragen worden onvoldoende beantwoord omdat er niet voldoende tijd is. Er wordt gewerkt met grote teams en met veel specialistische betrokkenen. Men werkt met hele grote groep aan één hulpvraag/casus. Hierdoor wordt het moeilijk op 1 lijn te komen en ontstaan er veel verschillende visies waardoor de zorgvraag onvoldoende beantwoord blijft en soms door de logheid van de organisatie ook niet beantwoord kan worden.

Hierdoor raak je als zorgvrager en netwerk gefrustreerd. Hoe kan je nu de juiste zorg krijgen?

Gewoon Anders doet het dus anders!

Onze organisatie biedt op heel veel verschillende manieren hulp aan mensen met een beperking. Met als kerntaken: Begeleiding aan huis en Begeleid wonen. Vanuit de overtuiging dat elk mens bijzonder is, zijn speciale kwaliteiten heeft en zich daarin moet kunnen ontwikkelen in een vertrouwde en veilige omgeving.

Maar wel op de heel eigen manier van Gewoon Anders. Zo krijgt elke cliënt -maximaal- twee begeleiders toegewezen, zodat je niet steeds opnieuw hoeft te wennen aan een ‘nieuw’ gezicht. Zodat er een intieme  vertrouwensband kan worden opgebouwd. Want met name voor deze kwetsbare mensen is een vertrouwde relatie met zijn of haar begeleider van cruciaal belang. De cliënt mag eerst wennen aan zijn begeleider, bouwt er vervolgens een band mee op en kan dan rekenen op deze stabiele factor. 

Gewoon Anders wil ‘samenwerken’

De begeleider is vanzelfsprekend een wezenlijke factor binnen het traject van zorgen, helpen en steun bieden. Maar kan nooit zoveel bereiken als wanneer hij het zou moeten stellen zonder de support van familie en vrienden rondom de cliënt.

Gewoon Anders weet dat uit ervaring en werkt daarom nauw samen met alle betrokkenen. Vanuit de leus: ‘We doen het samen en we blijven het samen doen.’

Het persoonlijk plan wordt in overleg met het netwerk opgesteld, vanuit de gedachte dat ‘het samen belangrijk vinden’ ertoe leidt dat je er ook samen mee aan de slag gaat. Dat het de betrokkenheid vergroot. Die betrokkenheid vindt Gewoon Anders een wezenlijk onderdeel van het aanbieden van zorg met en voor elkaar.

De organisatie

Gewoon Anders is een klein initiatief met grote resultaten. Omdat de -niet zorg gerelateerde kosten- beperkt zijn, kunnen wij meer ‘zorg‘ bieden voor hetzelfde budget. Voor alle specialismen die de client nodig heeft. Of het nu gaat om wonen, werken, sociale vaardigheden of op emotioneel gebied.

Gewoon Anders werkt samen met ZZP’ers. Ervaren en vakbekwame mensen, allemaal geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en in het bezit van een VAR-verklaring.

Maar het belangrijkste: allemaal met dezelfde visie: Gewoon Anders.

Heeft u een vraag?

  1. !
  2. !
  3. Ongeldige invoer
  4. !