Werken

Ons uitgangspunt is dat ook mensen met een verstandelijke beperking zoveel als mogelijk mee moeten kunnen draaien in het ‘gewone’ maatschappelijke leven. Door het verrichten van zinvol werk. Gewoon Anders helpt en ondersteunt haar cliënten bij het vinden van passend werk. En vervolgens begeleiden wij de cliënt zodat het een succes wordt en geen teleurstelling.

Wij gaan uit van wat een cliënt wél kan. Wij denken in mogelijkheden en niet in beperkingen.

Samen met de cliënt onderzoeken of er een vorm van betaald werk mogelijk is bij een reguliere werkgever in de omgeving of via collega-zorginstellingen. En als we die mogelijkheid/baan hebben gevonden, is er onze begeleiding en ondersteuning om het te laten slagen.

Leren

Met regelmaat bespreken we met de cliënt het persoonlijk ontwikkelingsplan. Niet alleen met het oog op de gestelde doelen maar ook (en vooral) vanuit de persoonlijke situatie van de cliënt. Wat maakt hem of haar gelukkig? En hoe kunnen we de kwaliteit van zijn of haar leven nog verbeteren? En wat is daarin onze rol en waarin ligt het deel van de cliënt?

Dagbesteding

Soms lukt ‘werken’ niet en ook dan is er niets verloren; zoeken we met elkaar naar een zinvolle dagbesteding. Wij hebben connecties met talloze activiteitencentra waar we onze cliënten kunnen plaatsen. Daar krijgen zij alle mogelijke kansen om te leren, zich beter te ontwikkelen, zich te ontplooien om zo op die manier toch een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij.

Voorbeelden van dergelijke plezierige dagbestedingen zijn kunstzinnig bezigzijn in de vorm van schilderen of beeldhouwen, knutselen, in- en uitpakwerk, zwemmen, wandelen, koken of werken in een tuinderij/boerderij. Wij sluiten altijd aan bij het kunnen en de wensen van de cliënt. Samen met de cliënt en netwerk gaan we op zoek naar de dagbesteding of werkvorm die het beste aansluit.

Heeft u een vraag?

  1. !
  2. !
  3. Ongeldige invoer
  4. !