Onze werkwijze is Zorg op maat

Gewoon Anders geeft zorg op maat op -bijna- alle denkbare gebieden die de cliënt nodig heeft. Op woon- en werkgebied zowel als op sociaal en economisch gebied. 

Onze kernactiviteiten zijn Ambulante Begeleiding en Begeleiding thuis.  

Ons uitgangspunt is dat er maar één zorgaanbieder in één gezin zorg geeft. Dat geeft rust, continuïteit en faciliteert de mogelijkheden om een vertrouwensband met de cliënt en het gezin/de cliënt op te bouwen.

Met elkaar de zorg invullen

Afhankelijk van het aantal uren dat je om zorg vraagt (heeft toebedeeld gekregen) gaan wij mensen inzetten. Samen met de hulp/zorgvrager (de ouders) kijken we naar de wensen en de problematiek. Wij vullen dat aan met adviezen en raad vanuit onze professionele achtergrond. En zetten nooit meer dan twee begeleiders in per zorgvrager om de vertrouwensband optimaal te kunnen realiseren. Zo zullen er altijd bekende begeleiders zijn voor de cliënt, ook in het geval van vakantie en ziekte.

Externe zorg

Soms is externe zorg nodig. Wanneer er bijvoorbeeld op psychologisch gebied hulp moet worden ingezet, wordt dat eveneens via Gewoon Anders ingezet. Ook op die manier ontzorgen wij het gezin/de cliënt. Dat geldt voor elke vorm van externe zorg.

Een totaalpakket voor het te besteden budget

Omdat wij een kleinschalige instelling zijn, kunnen we voor meer budget meer zorg bieden dan grote instellingen. Zoals de administratie die wij zelf verzorgen; oa een van de oorzaken waardoor er geen overbodige -zorg gerelateerde- kosten verspild worden. Wat dan weer kan worden ingezet voor werkelijke zorg.

Heeft u een vraag?

  1. !
  2. !
  3. Ongeldige invoer
  4. !