De doelgroepen

Gewoon Anders zet zich in voor de doelgroepen: ‘licht verstandelijk beperkt’, verstandelijk beperkt alle niveau’s,  ’autisme normaal begaafd /PDD-NOS’, en ‘autisme licht verstandelijk beperkt’.

De leeftijden van de cliënten variëren van het jonge kind tot en met volwassen mensen die -wellicht- al op zichzelf wonen of begeleid.

Een verstandelijke beperking

Kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking zijn -zoals het woord al zegt-, ‘beperkt’ in hun intellectueel functioneren en/of in hun sociale vaardigheden. En dat uit zich in leer- en opvoedingsproblemen, (ernstige) gedragsproblemen of psychiatrische problemen. Vaak ook in combinatie met problemen in het gezin.

Voor wie?

Wij bieden begeleiding aan een brede doelgroep. Mensen met een verstandelijke beperking. Dit betreft alle niveaus en stoornissen. Wij sluiten niemand uit en zullen openstaan voor ieder die aan ons een hulpvraag stelt. Het kan zijn dat we hem niet of nog niet kunnen beantwoorden maar zullen dan met u naar een juiste oplossing zoeken bij onze collega zorgaanbieders.

De hulpvragen die gesteld kunnen worden hebben betrekking op:

  • Vaardigheidstraining (voor zelfstandigheid of ontwikkeling) praktisch
  • Sociale trainen en gedragstraining
  • Opvoedingsvragen coaching traject
  • Ondersteuning thuis om het gezin of het netwerk te ontlasten
  • Begeleid wonen, of groeien naar begeleid wonen
  • Vinden van passend werk of dagbesteding

Heeft u een vraag?

  1. !
  2. !
  3. Ongeldige invoer
  4. !